NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN BẰNG TIỀN MẶT ĐƯỢC KHÔNG?

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký đầu tư vào Việt Nam, dù dưới bất kỳ hình thức đầu tư nào: góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty mới,… thì điều băn khoăn đầu tiên là thực hiện góp vốn như thế nào?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản qua ngân hàng? Có thể góp vốn bằng ngoại tệ hay phải đầu tư vốn bằng tiền VND?

Sau đây, Luật Loan Loan xin giải đáp thắc mắc trên giúp bạn đọc nắm rõ quy định về góp vốn đầu tư nước ngoài bằng tiền dựa trên các quy định hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đầu tư 2020
  • Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/03/2014 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
  • Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Được quy định tại Điều 3, Luật đầu tư 2020:

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh..

Theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 19/2014/TT-NHNN:

Ngân hàng được phép bao gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật,

Tổ chức tín dụng được phép bao gồm ngân hàng được phép, tổ chức tín dụng phi ngân hàng được kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN:

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, ngay từ các định nghĩa trên, ta có thể thấy nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện chuyển vốn đầu tư bằng tiền từ nước ngoài vào Việt Nam đều phải mở tài khoản tại ngân hàng được phép để thực hiện giao dịch.

Chi tiết hơn, Điều 66, Luật đầu tư 2020 quy định:

“Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.”

Và 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định:

“1. Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP).

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau:

a) Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

b) Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;

c) Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

d) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.”

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt
nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt

Như vậy: Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bên nhận vốn đầu tư): phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam hoặc cả 2 tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các hoạt động liên quan đến vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bên góp vốn Hình thức góp vốn
  • Nhà đầu tư Việt Nam.
  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (có tỷ lệ vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 51%).
  • Cá nhân cư trú là người nước ngoài.

 

Chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản thanh toán mở tại Tổ chức tín dụng được phép của Việt Nam hoặc ngân hàng nước ngoài vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bên nhận vốn góp)
  • Nhà đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (có tỷ lệ vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu từ nước ngoài từ 51% trở lên)
  • Cá nhân không cư trú là người nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép nhưng có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư tại một ngân hàng được phép khác, nhà đầu tư nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư mới mở theo quy định nêu trên sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư đã mở trước đây.

Một số lưu ý quan trọng

Đối với nhà đầu tư trong nước (cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có người nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông) khi thực hiện góp vốn, thành lập các tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì:

Nếu nhà đầu tư trong nước là tổ chức góp vốn thành lập, mua cổ phần,… của doanh nghiệp khác (không phải DN có vốn đầu tư nước ngoài) phải chuyển khoản từ tài khoản thanh toán của bên góp vốn sang tài khoản thanh toán của bên nhận vốn góp. Không được góp vốn bằng tiền mặt (bằng VND hoặc nguồn ngoại tệ tự có hợp pháp)

Nếu nhà đầu tư trong nước là cá nhân: không bắt buộc góp vốn thông qua chuyển khoản, Có thể góp vốn bằng tiền mặt (bằng VND hoặc nguồn ngoại tệ tự có hợp pháp)

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm luật sư tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại tư vấn pháp luật, đội ngũ luật sư luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm mà bạn đang gặp phải.

Bước 1: Kết nối với tổng đài luật sư tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt bằng cách gọi tới sđt

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Với việc liên hệ với tổng đài quý khách sẽ Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm chia sẻ và giải đáp những thắc mắc với thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm; bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật.

Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035