CHỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VỢ SINH CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG

Dù vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng chồng có tham gia, thì khi vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản đã quy định trong luật.... Read more »

VỢ ĐẺ CHỒNG ĐƯỢC NGHỈ MẤY NGÀY

Hiện nay khi vợ đẻ con thì chồng được nghỉ mấy ngày? Chế độ thai sản của chồng khi vợ đẻ con theo Luật Bảo hiểm xã hội là gì? Quyền lợi... Read more »
Ad Widget

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO CHỒNG KHI VỢ SINH CON

Khi tham gia quan hệ lao động, có nhiều trường hợp vợ đẻ nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên chồng có tham gia bảo hiểm. Nhiều người lao... Read more »
Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035