HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CÁ NHÂN

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản. Tuy nhiên, hai bên có thể thỏa thuận có công chứng hoặc không.Việc này sẽ... Read more »
Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035